PERSONDATAPOLITIK

 

 

ACTERA Nord Helsingør

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for klienter i forbindelse med opfyldelse af aftale hos ACTERA Nord  cvr nr. 26775531


Generelt
Gennem din aftale med klinikken indsamles der personoplysninger om dig.


Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU's Databeskyttelsesforordning gældende fra 25. maj 2018.


Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.


Personoplysninger

o   Kontaktoplysninger
Klinikken beder om dine kontaktoplysninger når du bestiller tid til første konsultation, det er primært oplysninger om navn, adresse, fødselsår og telefonnummer.
Disse oplysninger bruges til at identificere dig som klient, samt til tidsbestilling, aflysning eller ændring af tid til behandling.

 

Disse kontaktoplysninger bliver opbevaret i vores booking system og på en fysisk patient egenerklæring.

 

o   Journaloplysninger
Ved første konsultation på klinikken indsamles der oplysninger der har betydning for eventuel behandling. Dette er primært oplysninger om symptomer/ helbredsproblem, som er årsagen til at starte en evt. behandling. Disse journaloplysninger registreres på et fysisk journalark som kun findes i et eksemplar, journalerne er arkiveret på klinikken, og er kun fremme i forbindelse med personlige behandlinger. Kun klinikindehaveren har adgang til disse oplysninger.

o   Hvor længe opbevarer vi personoplysninger
Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med klinikken består. Efter endt behandling kan personoplysningerne blive opbevaret i op til et år hvorefter de slettes/ makuleres. Opbevaringen af personoplysningerne sker alene for det tilfælde at en behandling evt. genoptages. Personoplysninger anvendes ikke til andre formål og deles ikke med tredjepart.

o   Retten til indsigt og sletning af dine personoplysninger
Du har som klient ret til, til en hver tid, at få indsigt i alle de personoplysninger der er registret om dig. Du har ligeledes ret til at få slettet dine personoplysninger klinikken har om dig, hvis klinikken ikke forsat har en legitim interesse i at opbevare disse. Bemærk venligst, at såfremt klinikken i henhold til gældende lovgivning er forpligtiget til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve dem slettet.

o   Kontakt
Henvendelse om adgang til oplysninger, som er registeret om dig i klinikken, sker til Jeanette Rønhof på 
info@actera-nord.dk

 

 

Med venlig hilsen


Jeanette Rønhof 


Actera Nord sygeplejeklinik